Washoku là thực hành mang tính xã hội, dựa trên một nhóm các kỹ năng, kiến thức và truyền thống liên quan đến quy trình chuẩn bị, nguyên liệu, chế biến và tiêu thụ thực phẩm. Washoku sử dụng tài nguyên thiên nhiên một cách bền vững, theo nguyên tắc tôn trọng thiên nhiên. Washoku gồm những món ăn truyền thống với nguyên vật liệu được lựa chọn theo mùa, như: gạo, cá, rau,… mang hương vị độc đáo và phong cách ẩm thực truyền thống qua nhiều thế kỷ của Nhật Bản.
Sáng ngày 27/02/2015, thừa ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa đã tổ chức ký kết “Bản ghi nhớ giữa Cục Di sản văn hóa (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam) và Cục Tài sản văn hóa Nhật Bản về hợp tác kỹ thuật trong lĩnh vực bảo tồn, tu bổ, quản lý công trình truyền thống và di tích, giai đoạn 2015 - 2020”.

Thông tin Di sản văn hóa

Clips Video

Sự kiện qua ảnh

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Tìm kiếm

Liên kết website