Ngày 31/3/2014, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Di sản văn hóa và Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc đã cùng ký “Kế hoạch hành động 2014 - 2015 triển khai thỏa thuận về trao đổi và hợp tác trong lĩnh vực di sản văn hóa giữa Tổng cục Di sản văn hóa Hàn Quốc và Cục Di sản văn hóa, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch”.

Thông tin Di sản văn hóa

Clips Video

Sự kiện qua ảnh

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

Tìm kiếm

Liên kết website