Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Tháp Chăm Pô Klong Garai


Ngày 27/12/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5343/BVHTTDL-DSVH thẩm định Dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Tháp Chăm Pô Klong Garai, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất thỏa thuận Dự án bảo tồn, tu bổ và phát huy giá trị di tích Tháp Chăm Pô Klong Garai, bao gồm các hạng mục: tu bổ tháp chính, tháp cổng, tháp lửa, miếu thờ, tường thành, sân khu vực tháp, trụ đá; cải tạo cổng, bậc cấp, đường dẫn; tôn tạo tổng thể và hạ tầng kỹ thuật.

Ngoài ra, Bộ cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ninh Thuận lưu ý một số vấn đề sau:

- Cần quan tâm việc bảo quản các khối đá có khắc ký tự (các trụ đá khung cửa tháp chính, bia đá hiện còn tại sân trước tháp cổng…).

- Bổ sung giải pháp tái định vị trụ đá ký hiệu số 7 trên bản vẽ mặt bằng tổng thể.

Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Pô Klong Garai được xếp hạng di tích quốc gia (theo Quyết định số 54-VHTT/QĐ ngày 29/4/1979 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Thông tin) và được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt (theo Quyết định số 2499/QĐ-TTg ngày 23/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ)./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website