Khai mạc Triển lãm “Tổng Bí thư Trường Chinh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”


Sáng ngày 18/01/2017, tại Bảo tàng Hồ Chí Minh, Văn phòng Trung ương Đảng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp tổ chức Triển lãm chuyên đề “Tổng Bí thư Trường Chinh - Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đồng chí Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam dự và cắt băng khai mạc Triển lãm. Cùng dự, có đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành ở Trung ương, gia đình cố Tổng Bí thư Trường Chinh, cùng đông đảo công chúng và phóng viên báo chí…

Với gần 200 ảnh, tài liệu và hiện vật, Triển lãm giới thiệu về cuộc đời và sự nghiệp của Tổng Bí thư Trường Chinh, gồm 05 chủ đề :

Phần I: Quê hương - gia đình - tuổi trẻ (1907 - 1927).

Phần II: Từ một thanh niên yêu nước trở thành người cộng sản, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1927 - 1945).

Phần III: Đồng chí Trường Chinh trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc (1945 - 1954).

Phần IV: Đồng chí Trường Chinh với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1954 - 1975).

Phần V: Đồng chí Trường Chinh trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và công cuộc đổi mới đất nước (1975 - 1988).

Trong sổ ghi cảm tưởng, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã viết: “Đây là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực kỷ niệm 110 năm ngày sinh cố Tổng Bí thư Trường Chinh – một nhân cách lớn, người cộng sản kiên cường mẫu mực, nhà lãnh đạo chính trị kiệt xuất, nhà lý luận, nhà văn hóa nổi tiếng, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp vẻ vang của Đảng và dân tộc, được nhân dân và bạn bè quốc tế kính trọng. Tên tuổi và sự nghiệp của đồng chí mãi mãi được ghi vào lịch sử cùng với những sự kiện trọng đại của cách mạng Việt Nam trong thế kỷ XX”.  

Triển lãm mở cửa từ ngày 18/01/2017 và đến hết tháng 3/2017./.

Ngọc Chi

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website