Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp giấy phép khai quật khảo cổ tại di tích Chăm Phong Lệ, thành phố Đà Nẵng


Ngày 17/5/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 1958/QĐ-BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng phối hợp với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội khai quật tại di tích Chăm Phong Lệ thuộc Tổ 3, phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng.

- Thời gian khai quật: Từ ngày 01/6/2017 đến ngày 30/9/2017.

- Diện tích khai quật: 431m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Nguyễn Chiều, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong thời gian khai quật, các cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật, Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng và Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Đà Nẵng báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng Điêu khắc Chăm thành phố Đà Nẵng và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa.

Khi công bố kết quả của đợt khai quật, các cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website