Yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục mở cửa đón khách ngày thứ Hai hàng tuần


Chiều 15/6/2017, Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thái Bình đã ký Thông báo số 336/TB-VP truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên đối với đề nghị đóng cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần của Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

 

Theo đó, Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên có ý kiến chỉ đạo:

- Giao Bảo tàng Lịch sử quốc gia nghiên cứu xây dựng phương án và lộ trình thực hiện việc đóng cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần trình Lãnh đạo Bộ xem xét. Trước mắt, yêu cầu Bảo tàng Lịch sử quốc gia tiếp tục thực hiện mở cửa đón khách tham quan vào tất cả các ngày trong tuần.

- Giao Cục Di sản văn hóa hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia trong việc nghiên cứu xây dựng phương án và lộ trình thực hiện việc đóng cửa vào ngày thứ Hai hàng tuần.

TTH

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website