Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Phiên họp lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2019), Tổng kết công tác năm 2017


Từ ngày 05 - 06/12/2017, tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia tổ chức Phiên họp lần thứ VII (nhiệm kỳ 2015 - 2019) và Tổng kết công tác năm 2017, với những nội dung sau:

Thẩm định hồ sơ di tích quốc gia đặc biệt và bảo vật quốc gia

Trên cơ sở đề nghị của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã họp Phiên thứ VII, thực hiện nhiệm vụ góp ý, thẩm định hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt và công nhận bảo vật quốc. Tại đây, các thành viên Hội đồng được phân công phản biện hồ sơ đã trình bày nhận xét, quan điểm của mình và đề nghị Hội đồng xem xét. Sau khi có ý kiến đóng góp để chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, các thành viên Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín, thông qua danh sách các hồ sơ đủ tiêu chuẩn trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt và công nhận Bảo vật quốc gia năm 2017.

Tổng kết công tác năm 2017

Với tư cách là cơ quan tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ những vấn đề về di sản văn hóa, năm 2017, Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết, khoa học, thẳng thắn, tham gia tích cực vào các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc, với một số nội dung đáng chú ý:

- Đóng góp ý kiến Báo cáo di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh từ trước tới nay; tham gia đóng góp ý kiến về nội dung của Hồ sơ Nghệ thuật sơn mài sẽ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại trong năm 2018.

- Tham gia Hội đồng thẩm định hồ sơ di sản văn hoá phi vật thể đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

- Góp ý, thẩm định các hồ sơ về Nhiệm vụ và Đồ án quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt; những dự án tu bổ di tích quốc gia có mức đầu tư quy mô lớn

- Tham gia Hội đồng của Bộ Khoa học và Công nghệ đánh giá, thẩm định cụm đề tài độc lập cấp nhà nước về Bảo tồn, phát huy giá trị di sản Mộc bản chùa Vĩnh Nghiêm và chùa Bổ Đà, tỉnh Bắc Giang…

- Thống nhất chủ trương lập Hồ sơ 2 di sản thiên nhiên của Việt Nam trình UNESCO ghi danh là Di sản thiên nhiên thế giới là Vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà (tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng); Khu di sản thiên nhiên Na Hang - Ba Bể (tỉnh Tuyên Quang và tỉnh Bắc Kạn).

- Tổ chức đi khảo sát một số địa phương về công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại Thừa Thiên Huế, Đà nẵng, Khánh Hòa; tổ chức Hội thảo khoa học "Di sản văn hoá với phát triển bền vững".

Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia đã đưa ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2018 với những mục tiêu như tổ chức hội thảo khoa học, tổ chức 2 phiên họp toàn thể Hội đồng, khảo sát tình hình bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tại một số địa phương…

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website