Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, tỉnh Bến Tre


Ngày 04/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1335/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng, xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre.

Công văn nêu rõ: gần đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận được phản ánh của cử tri liên quan đến di tích lịch sử quốc gia Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng: “Thời gian qua, các Khu di tích cấp Quốc gia đã được Nhà nước quan tâm tôn tạo. Tuy nhiên, hiện nay còn có đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng tọa lạc tại xã Mỹ Thạnh, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre từ khi được công nhận đến nay chưa được trùng tu, tôn tạo. Đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quan tâm rà soát lại các Khu di tích trên cả nước để hỗ trợ trùng tu, tôn tạo bảo tồn Khu di tích nhằm lưu truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ”.

 Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre:

- Chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh kiểm tra, đánh giá tình trạng kỹ thuật của di tích, trên cơ sở đó tiến hành lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng để bảo tồn và phát huy giá trị theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ (căn cứ vào nội dung tu bổ, tôn tạo để lập dự án hoặc báo cáo kinh tế - kỹ thuật), gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.

- Chủ động bố trí kinh phí tu bổ, tôn tạo di tích bằng ngân sách của địa phương và huy động nguồn xã hội hóa. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ xem xét hỗ trợ một phần kinh phí tu bổ hạng mục gốc của di tích Đền thờ Lãnh binh Nguyễn Ngọc Thăng thông qua Chương trình Mục tiêu phát triển văn hóa giai đoạn 2016 - 2020 khi thỏa thuận hồ sơ./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website