Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về đầu tư dự án khu du lịch tại Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, tỉnh Đắk Lắk


Ngày 05/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1357/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc đầu tư dự án khu du lịch tại Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur, tỉnh Đắk Lắk.

Sau khi xem xét hồ sơ gửi kèm (gồm: Bản đồ Quy hoạch chi tiết xây dựng khu du lịch tỷ lệ 1/500, Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 03/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk phê duyệt Đồ án Quy hoạch và các tài liệu liên quan), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến như sau:

1. Dự án khu du lịch dự kiến đề xuất đầu tư xây dựng trong khu vực bảo vệ II của Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur nhằm tạo ra những sản phẩm du lịch sinh thái - văn hóa bền vững để đa dạng hóa và thúc đẩy sự phát triển du lịch trong khu vực. Vì vậy, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về chủ trương đầu tư Dự án khu du lịch tại cụm thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk cần chỉ đạo cơ quan chức năng và chủ đầu tư lập Dự án khu du lịch theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và pháp luật về xây dựng, trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định, trong đó, cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Bảo vệ nguyên trạng khu vực bảo vệ I của Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur.

- Các công trình xây dựng mới trong khu vực bảo vệ II không cao quá 02 tầng; đảm bảo hạn chế tối đa san gạt địa hình và không được làm ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường sinh thái Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur.

- Quy định cụ thể các hoạt động du lịch, dịch vụ, khai thác, phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh thác Dray Sáp Thượng và thác Dray Nur gắn với quyền lợi của cộng đồng địa phương; tạo điều kiện cho cộng đồng địa phương được hưởng lợi từ dự án.

- Thực hiện việc đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website