Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên


Ngày 05/4/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1358/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc chủ trương lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, xã Ea Pusk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có thống nhất đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc lập Quy hoạch Danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, xã Ea Pusk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk bằng nguồn kinh phí của tỉnh Đắk Lắk; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo cơ quan chức năng của tỉnh:

- Nghiên cứu, thống nhất tên gọi của Quy hoạch là: Quy hoạch tổng thể bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Danh lam thắng cảnh thác Thủy Tiên, xã Ea Pusk, huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk gắn với phát triển du lịch.

- Lựa chọn đơn vị tư vấn có đủ điều kiện, năng lực hành nghề lập quy hoạch tu bổ di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh để lập Quy hoạch nói trên theo quy định của Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website