Hội thảo khoa học “Chùa Nôm, làng Nôm - giá trị văn hóa và lịch sử”


Sáng ngày 18/6/2018, tại di tích chùa Nôm (xã Đại Đồng, huyện Văn Lâm), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên phối hợp với Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Ủy ban nhân dân huyện Văn Lâm, Ban Trị sự chùa Nôm tổ chức Hội thảo khoa học “Chùa Nôm, làng Nôm - giá trị văn hóa và lịch sử”

Tham dự Hội thảo, có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Tôn giáo Chính phủ, Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên và các cơ quan chuyên môn, cùng các nhà khoa học…

Với 18 tham luận khoa học, nội dung Hội thảo tập trung một số vấn đề về các giá trị văn hóa nghệ thuật, lịch sử của chùa Nôm và làng Nôm, như: văn bia, tư liệu Hán Nôm của đình, chùa Nôm; giá trị kiến trúc, cảnh quan chùa Nôm; chùa Nôm trong hệ thống di sản văn hóa tôn giáo, tín ngưỡng ở làng Nôm; giá trị nghệ thuật của hệ thống tượng ở chùa Nôm, một số định hướng về bảo tồn và phát huy giá trị di tích chùa Nôm hiện nay

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh: Khắc Đoài

Chùa Nôm (chùa Đại Đồng, Linh thông tự) được Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin xếp hạng di tích quốc gia (tại Quyết định số 295-QĐ/BT ngày 12 tháng 02 năm 1994). Chùa Nôm có lịch sử khởi dựng lâu đời, từ năm Canh Thân (1680) đã được xây dựng lại, trải qua các năm 1692, 1697 đến 1699, 1700, 1796, 1899, 1920, chùa được trùng tu, tôn tạo, xây dựng thêm các hạng mục… Di tích này không chỉ là nơi sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng mà còn gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng của nhân dân địa phương.  Vào những năm 1948 - 1950, chùa là nơi hội họp, ẩn nấp của cán bộ, du kích xã Đại Đồng. Trải qua bao biến cố của lịch sử và thời gian, chùa Nôm có nhiều lúc bị phá hủy, xuống cấp nhưng đã được chính quyền các cấp và nhân dân bảo vệ, trùng tu, tôn tạo bảo tồn những giá trị tiêu biểu về cảnh quan, kiến trúc nghệ thuật,... cho đến ngày nay.

Kết quả của Hội thảo sẽ bổ sung thêm những thông tin khoa học, hữu ích để các cơ quan chức năng tỉnh Hưng Yên đưa ra định hướng bảo vệ và phát huy giá trị di tích chùa Nôm, gắn với sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

 

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website