Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận


Ngày 26/7/2017, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3278/BVHTTDL-DSVH gửi Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam về việc chủ trương tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận”.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý chủ trương tổ chức Hội thảo “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa âm nhạc Chăm ở Ninh Thuận” bằng nguồn kinh phí xã hội hóa; đề nghị Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận cùng các đơn vị có liên quan tổ chức Hội thảo thực hiện theo quy định hiện hành, bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm. Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam có trách nhiệm gửi Báo cáo kết quả bằng văn bản về Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi kết thúc Hội thảo./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website