Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về tu bổ di tích đình Đồng Kỵ


Ngày 26/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3274/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc tu bổ di tích đình Đồng Kỵ, thuộc phường Đồng Kỵ, thị xã Từ Sơn.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc lập hồ sơ tu bổ di tích đình Đồng Kỵ để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn xã hội hóa; đồng thời, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích và căn cứ quy mô tu bổ di tích đình Đồng Kỵ để lập dự án theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo Công văn của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh đề nghị Bộ thẩm định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website