Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc


Ngày 30/7/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 3326/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, thuộc xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc, gồm các hạng mục: tu bổ Đại đình và xây dựng lầu hóa vàng, nhà bếp, nhà vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách huyện Phúc Thọ và nguồn xã hội hóa; đối với việc phục dựng Nghi môn và xây dựng Tả Hữu mạc, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan trước đây và lấy ý kiến nhân dân để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với cảnh quan của di tích và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Tuy Lộc theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi kèm theo Công văn của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị Bộ thẩm định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website