Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch lịch có ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng


Ngày 01/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4437/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng, thuộc phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng, gồm các hạng mục: Đại bái, Hậu cung, Tả mạc, nhà hậu, cổng và công trình phụ trợ: hồ nước, nhà kho, nhà vệ sinh, hạ tầng kỹ thuật, sân vườn để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn ngân sách quận Nam Từ Liêm.

Căn cứ vào quy mô tu bổ, tôn tạo di tích, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đình Mễ Trì Thượng gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website