Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu


Ngày 04/10/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 4508/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu, thuộc xã Sen Chiểu, huyện Phúc Thọ.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu, với các hạng mục: đền Sen Chiểu: tu bổ Cổng, đền chính (Tiền tế và Hậu cung), xây dựng: nhà thủ từ, nhà vệ sinh; miếu Sen Chiểu: tu bổ Tiền tế, miếu chính (Đại bái và Hậu cung), xây dựng: Cổng, nhà thủ từ, nhà bếp, nhà vệ sinh để bảo tồn và phát huy giá trị bằng nguồn vốn ngân sách huyện Phúc Thọ và nguồn xã hội hóa.

Đối với xây dựng mới hạng mục Tả/Hữu vu của di tích đền, miếu Sen Chiểu, đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng của thành phố phối hợp với chính quyền địa phương, thủ từ nghiên cứu hồ sơ tài liệu liên quan trước đây và lấy ý kiến nhân dân để đảm bảo tính khoa học, phù hợp với cảnh quan của di tích và tạo được sự đồng thuận của nhân dân.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền, miếu Sen Chiểu theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website