Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp Giấy phép khai quật khảo cổ tại Điểm thôn 2, xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk


Ngày 04/10/2018, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Quyết định số 3729/QĐ - BVHTTDL về việc cho phép Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk khai quật khảo cổ tại Điểm thôn 2, thuộc xã Hòa Sơn, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk.

 

- Thời gian khai quật: Từ ngày 09/10/2018 đến ngày 20/11/2018.

- Diện tích khai quật: 100m2.

- Chủ trì khai quật: Ông Trần Quang Năm, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk.

Trong thời gian khai quật, cơ quan được cấp giấy phép cần chú ý bảo vệ địa tầng của di tích; có trách nhiệm tuyên truyền cho nhân dân về việc bảo vệ di sản văn hoá ở địa phương, không công bố kết luận chính thức khi chưa có sự thỏa thuận của cơ quan chủ quản và Cục Di sản văn hóa.

Những hiện vật thu được trong quá trình khai quật phải được nhập vào Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk để giữ gìn, bảo quản; Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý và báo cáo Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phương án bảo vệ và phát huy giá trị những hiện vật đó.

Sau khi kết thúc đợt khai quật, chậm nhất 03 (ba) tháng, Bảo tàng tỉnh Đắk Lắk phải có báo cáo sơ bộ và sau 01 (một) năm phải có báo cáo khoa học gửi về Cục Di sản văn hóa. Khi công bố kết quả của đợt khai quật, cơ quan đ­ược cấp giấy phép cần trao đổi với Cục Di sản văn hóa.

Cục Di sản văn hóa có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đợt khai quật nói trên đúng với nội dung Quyết định./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website