Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có ý kiến về việc tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (đền Quỷ Môn)


Ngày 12/11/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 5118/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (đền Quỷ Môn), thuộc thôn Quán Thanh, xã Chi Lăng, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất với đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc lập hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (đền Quỷ Môn), gồm các hạng mục: Tu bổ Hậu cung; xây mới: Cổng, Tứ trụ, Bình phong, Tiền bái, Tả Hữu vu, nhà bia, lối lên bậc tam cấp bằng đá, am hóa vàng, khu vệ sinh công cộng, tường rào, bãi đỗ xe để bảo tồn và phát huy giá trị di tích bằng kinh phí xã hội hóa.

Căn cứ vào quy mô tu bổ, tôn tạo di tích, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn chỉ đạo cơ quan chức năng lựa chọn đơn vị tư vấn thiết kế có đủ điều kiện, năng lực hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích để lập dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Quan Trấn Ải (đền Quỷ Môn) gồm các hạng mục nêu trên theo quy định tại Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ, gửi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định./.

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website