Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích đình Diên Lộc


Ngày 10/12/2018, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchban hành Công văn 5567/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh về việc thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo di tích đình Diên Lộc, xã Đại Bái, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thống nhất lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo đình Diên Lộc theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh bằng nguồn vốn địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác;Thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Diên Lộc với nội dung: Tôn tạo Đại đình (Tiền bái và Hậu cung) theo kiến trúc truyền thống tại vị trí lùi về phía sau 30m trên phần đất mở rộng của đình; đồng thời, lưu ý một số vấn đề sau:

- Điều chỉnh tên hồ sơ thành: “Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tôn tạo đình Diên Lộc, thuộc di tích lịch sử Lăng ông tổ nghề gò đồng, đình Diên Lộc, chùa Diên Phúc”.

- Cần làm rõ việc thoát nước tại các mái Tiền bái, Hậu cung và mái ở giữa, điều chỉnh hạ chiều cao từ nền đến dạ tàu Tiền bái xuống dưới 2,45m.

- Hồ sơ thiết kế cần điều chỉnh theo hướng: bậc cấp không làm lưỡi bậc, thiết kế chấn song cửa sổ hình vuông thay cho phương án thiết kế hình tròn không phù hợp, nghiên cứu thay thế gạch gốm đỏ Giếng đáy bằng gạch Bát để lát nền đình.

- Không sử dụng quạt trần lắp đặt trong nội thất đình.

- Bổ sung phương án phòng chống mối mọt và phòng chống cháy tại đình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo cơ quan chức năng hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện hồ sơ và công khai nội dung Dự án tại địa phương để tạo sự đồng thuận trước khi triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website