Đồng Tháp tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2019


Ngày 14/02/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp ban hành Công văn số 161/SVHTTDL-QLDSVH về việc tăng cường phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp ở bảo tàng, di tích năm 2019.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Bảo tàng Tỉnh, các đơn vị quản lý di tích trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố thực hiện những nhiệm vụ sau:

-  Rà soát các phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, trộm cắp ở bảo tàng và di tích… đồng thời, tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng, di tích và sẵn sàng ứng phó với mưa bão.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức vể phòng chống thiên tai, cháy, nổ, trộm cắp cho đội ngũ viên chức, người lao động của bào tàng, di tích, người trực tiếp trông coi di tích và khách tham quan.

- Tăng cường các hoạt động trưng bày chuyên đề, triển lãm, đa dạng hóa các hình thức giới thiệu di sản văn hóa tại bảo tàng và di tích nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, giải trí, hưởng thụ văn hóa của đông đảo công chúng.

- Phối hợp với cơ quan chức năng và các cấp chính quyền, đoàn thể ở địa phương tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời những hành vi lợi dụng việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, hoặc các hành vi khác trái pháp luật, trái với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn hóa của dân tộc; quản lý chặt chẽ việc thực hiện nếp sống văn minh và giữ gìn cảnh quan, môi trường tại di tích, tổ chức hoạt động dịch vụ, đặt tiền lễ, thắp hương, hóa sớ, bỏ rác thải đúng nơi qui định. /.

 

Nguyễn Toàn

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website