Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Khánh Hội


Ngày 16/4/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Công văn số 1437/BVHTTDL-DSVH gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo di tích đình Khánh Hội, xã Nam Đồng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

 

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thỏa thuận Báo cáo kinh tế - kỹ thuật tu bổ, tôn tạo cấp thiết đình Khánh Hội, với nội dung tu bổ Tiền bái; đồng thời, lưu ý một vấn đề sau:

- Nền đình lát lại bằng gạch chỉ theo nguyên gốc và giữ nguyên cao độ gian giữa với các gian bên như hiện trạng.

- Hồ sơ cần bổ sung: Bản vẽ mặt bằng nền thể hiện phương án lát nền và có cao độ lát nền; ký hiệu đánh giá tình trạng bảo tồn, xuống cấp của các cấu kiện gỗ; bản vẽ hiện trạng và tu bổ đao, con giống, phương án phòng chống mối mọt cho Tiền bái; phương án bảo vệ các hiện vật, cấu kiện kiến trúc có giá trị trong quá trình thi công vàgiải pháp bao che công trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchđề nghịỦy ban nhân dân tỉnh Hải Dương hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung, hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, lấy ý kiến thống nhất của chính quyền và nhân dân địa phươngtrước khi thực hiện các bước tiếp theo theo quy định hiện hành./.

 

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website