Phòng chống cháy, nổ ở bảo tàng và di tích năm 2019


Ngày 25/4/2019, Cục Di sản văn hóa có Công văn số 277/DSVH-BT gửi Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Bảo tàng quốc gia, Bảo tàng chuyên ngành về việc Phòng chống cháy, nổ ở bảo tàng và di tích năm 2019.

 

Theo đó, Cục Di sản văn hóa đề nghị các Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch/Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố, các bảo tàng quốc gia, bảo tàng chuyên ngành đặc biệt lưu ý trong việc kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tăng cường phòng chống cháy, nổ nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho di tích và các tài liệu, hiện vật đang được lưu giữ, trưng bày tại bảo tàng và di tích.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng chống cháy, nổ cho cán bộ bảo tàng và di tích cũng như khách tham quan.

- Xây dựng các phương án, trang thiết bị đảm bảo ứng phó kịp thời trong trường hợp cháy, nổ và phương án cứu nạn, cứu hộ tại đơn vị.

 (Tài liệu tham khảo tại trang web www.dsvh.gov.vn, vào mục “Phòng chống rủi ro”)./

Khắc Đoài

Các tin khácSự kiện qua ảnh

59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59
59

Tìm kiếm

Liên kết website